Erhverv og beskæftigelse

Stubbekøbing Kommune indgår i et bredt samarbejde med de øvrige kommuner i Erhvervsråd Lolland-Falster, for at styrke erhvervsudviklingen. For at tiltrække nye mindre virksomheder arbejder kommunen for en hensigtsmæssig udnyttelse af ledige bygninger. Byrådet har oprettet et Initiativråd bredt sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet og foreninger. Til rådet er tilknyttet en erhvervskonsulent.

Stubbekøbing Kommune støtter økonomisk op om Initiativrådets arbejde.

Byrådet ønsker at fastholde mulighederne for den brede anvendelse af havneområdet. Byrådet vil fortsat vedligeholde havneværker og foretage den nødvendige uddybning af havnen.

En udbygning af lystbådhavnen med yderligere 100 bådepladser er sikret i den nuværende kommuneplan.

Byrådet har i 2003 vedtaget en helhedsplan for havnens fremtidige udvikling.

Turisme

Stubbekøbing Kommune ønsker at fremme turistudviklingen i kommunen.

Turisme, der byder på kvalitet og aktive oplevelser og samtidig bevarer og respekterer naturen og det lokale miljø prioriteres højt.

Byrådet vil støtte udviklingen på turistområdet gennem en mangesidet indsats i samarbejde med amtet,  de øvrige Lolland-Falster kommuner,, Østdansk Turisme, lokale institutioner og turistorganisationer.

Byrådet arbejder for at fastholde og udbygge transportmulighederne i kommunen, herunder en fortsat drift af Bogø-færgen.

Boliger og befolkning

Det er byrådets mål:

Sidst opdateret  20-07-04