Økonomiudvalget

 Administration, budget og regnskab, løn- og personaleforhold, planlægning, køb, salg og udlejning/bortforpagtning af fast ejendom og arealer samt erhvervsmæssige relationer.

 Målsætninger:

Udlicitering

Følgende driftsopgaver er udbudt i licitation:

Sidst opdateret  20-07-04