Tilbage til forsiden

Plejeformer

På Horreby plejehjem bestræber vi os på at, den enkelte beboer bliver passet af så få personalemedlemmer som muligt. Derved håber vi at forholdet til personalet hurtigt bliver godt og trygt.

For at bedre kontakten mellem beboer og personale er hver beboer tildelt en kontaktperson blandt personalet.
Hun skal sørge for, at beboren falder godt til ved indflytningen, hjælpe med byærinder og være et naturligt kontaktled mellem beboer, pårørende og plejehjem.
Hun skal endvidere være behjælpelig ved behov for indkøb og kontakt til ydelser udenfor hjemmet f.eks.: tandlæge, frisør, fysiurg, læge osv. Speciale

På Horreby plejehjem er der indrettet speciel stue til aktiviteter for beboere med Demens. Det er på denne måde muligt for os, at give demente beboere den bedst mulige hverdag og pleje. Personalet har speciel indsigt og erfaring med pleje og samarbejde med demente borgere og deres pårørende. Hele personalet i huset har kurser og efteruddannelse i Demens, og kan gå ind i opgaver efter behov. Der skabes trygge rammer for de Demente.