Tilbage til forsiden

Omsorg og pleje

Hørepædagog
Vi er behjælpelig med kontakt. Batterier til høreapperat udleveres ved henvendelse til personalet.

Fysioterapi
Kommunen har to fysioterapeuter ansat, disse to har base på omsorgscentret i Falkerslev. Ved behov for behandlig foregår denne om muligt i Falkerslev, er dette ikke muligt er der mulighed for at den terapeut der er tilsluttet plejehjemmet, kan behandle her. Transport til behandling i Falkerslev arrangeres af fysioterapeuten. Behandlingen og evt. transport er vederlagsfri for beboerne.

Fodpleje
Kommer en gang om måneden på plejehjemmet. Behandlingen er frivillig. Der betales kontant for behandlingen. Der er specielle regler for diabetikere.

Frisør
Frivilligt og efter eget ønske. Efter behov kan pårørende følge beboeren til frisør uden for plejehjemmet. Vi har en frisør der kommer 1 gang om måneden, beboeren betaler selv udgiften. Til næste side Til forrige side s.3 af 4