Omsorg og pleje                                                                              s.2 af 4

Hjælpemidler
Øvrige hjælpemidler, som du har fået i hjemmet, skal ligeledes tages med ved indflytningen. Får du senere brug for et hjælpemiddel, vurderes dette og fremskaffes i samarbejde med kommunens ergoterapeut.

Medicin
Medicin bestilles hjem igennem lægen og apotek og opbevares efter aftale i medicinskabet. Medicinen tilbydes doseret i doseringsæsker en gang om ugen og opbevares i medicinskabet.
Der er mulighed for månedlig afregning via PBS.
Medicin som ikke bruges mere tilbyder plejehjemmet at
aflevere på apoteket.

Læge
Hvis det ikke er muligt at beholde egen læge
ved indflytningen på plejehjemmet er der mulighed for at søge dispensation via amtet. Det er en meget stor hjælp hvis pårørende ledsager beboerne til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus m.m.

Til forrige side                        Tilbage til forsiden                                   Til næste side