Omsorg og pleje                                                                            s.4 af 4

Omsorgs-tandpleje
Der er mulighed for at tilmelde sig omsorgstandplejen, hvis du ikke længere selv har mulighed for at tage til tandlæge. Der betales et fast beløb herfor, dette kan afregnes via pensionen, og dækker 2 årlige eftersyn på plejehjemmet, samt mindre reparationer hos en tandlæge tilsluttet ordningen. Ved behandlingsbehov der skal foregå uden for plejehjemmet. afholder beboeren selv transport udgifterne.

Værgemål
Såfremt der er problemer med at varetage såvel personlige som økonomiske forhold, er der mulighed for at iværksætte værgemål. Beboeren, pårørende eller kommunen kan anmode statsamtet om værgemål. En person enten familiemedlem eller en advokat kan blive udpeget som værge.

Tilbage til forsiden                                                     Til forrige side