Dagligdagen                                                                                 s.4 af 4

Fødselsdage
Beboere og pårørende planlægger og afvikler fødselsdage.
Fra plejehjemmets side har vi nogle traditioner på fødselsdage, hvis det er i overensstemmelse med beboerens ønske.
Fødselaren vækkes med morgensang og flag udenfor døren. Flaget i haven hejses.
Vi fejrer fødselaren med fælles formiddagskaffe kl. 10.00 for alle beboere og personalet..

Fødselaren bestemmer middagen med køkkenet, og der er mulighed for at invitere nogle gæster, som man selv bestemmer og betaler for.
Hvis beboeren fejrer fødselsdagen med gæster til eftermiddagskaffe på selve dagen, kan der bestilles kaffe og lagkage, samt evt. boller, dette afregnes per person, af beboeren selv. Et lokale kan stilles til rådighed.
Der er mulighed for at låne duge, lys, servietter og service.
Pårørende dækker selv bord og rydder op, opvasken sørger pårørende for med hjælp fra personalet.
Tekøkkenet

Er de ikke hjemme til måltiderne, bedes de meddele dette til personalet. Skal de på ferie eller bort et par dage, skal dette også meddeles.
Vi håber deres tilværelse her, bliver til gavn og glæde for dem, deres pårørende og os.


Venlig hilsen

Personalet

Tilbage til forsiden                                                       Til forrige side