Personale sammensætning                                          s.1 af 2

Personalet på plejehjemmet er sammensat af flere forskellige faggrupper, disse omfatter :

    Social og sunhedshjælpere
    Social og sunhedsassistenter
    Husassistenter
    Køkkenleder
    Beskæftigelsesvejleder
    SSH elever
    Elever på indgangsår
    Pedel
    Sygeplejersker der dækker behovet både på plejehjemmet og hos den udekørende gruppe

Derudover samarbejder plejehjemmet tværfagligt med, læger, tandlæger, fysioterapeuter, apotek, fodterapeut, frisør, pensionskontor m.fl.

Personalet er alle ansat i den integrerede ordning i Stubbekøbing kommune. Dog er de respektive medarbejdere primært tilknyttet enten indegruppen eller den udekørende gruppe

Tilbage til forsiden                                                                                              Til næste side