Målsætning

At sætte fokus på den enkelte beboer.

At beboeren får en god indflytning og er tilfreds med forløbet

At beboeren sikres optimal pleje, omsorg og praktisk bistand.

At skabe og opretholde livsbetingelser for den enkelte beboer, så denne kan imødese en tilværelse, der i videst muligt omfang svarer til beboerens behov og ønsker.

At sikre et velkvalificeret personale i forhold til pleje af beboerne.

At omgangen mellem beboere, pårørende og personale foregår i en positiv medmenneskelig atmosfære.

At tilstræbe at personalet udvikler deres faglige kompetencer, samt udviser engagement og interesse omkring udvikling og sammenhæng indenfor ældreplejen.

    Personalet
Horbelev Plejehjem
Tilbage til forsiden s. 1 af 1