Kaffedag, hvad er det?

Personalets intentioner med kaffedagen er, at du som forældre har muligheden for at bruge lidt ekstra tid i børnehaven til at se hvad vi har i gang på stuen, hvem og hvad dit barn leger med, få en tår kaffe og snakke med de andre forældre, og det personale, der er på arbejde. Vi har lavet kaffedagene rullende på de fire første ugedage, så de forældre der har skiftende arbejdstider har mulighed for at komme og opleve hverdagen.

Det er et ønske fra nogle forældre, at vi skulle genoptage kaffedagene. Desværre har vi ikke de samme ressourcer som vi havde for 9 år siden, da kaffedagene blev sat i gang. Dengang var der flere personaletimer, og man kunne nærmest bruge kaffedagen som en "åben konsultation" om sit barn. Det må vi gemme til forældrekonsultationerne efter åbningstid. (Dem havde vi i øvrigt ikke dengang.)

Det er heller ikke alle forældre, der har tid og lyst, så vi vil understrege, at det er frivilligt, om man som forældre vil deltage.

Bedsteforældrekaffen løber af stablen en gang årligt, og her har personalet omlagt arbejdstimer, så der er så meget af stuens personale som muligt. Formålet med "Bedsteforældrekaffen" er i denne omgang, som der står på invitationen, at bedsteforældrene kan komme og se, hvor deres børnebørn tilbringer en stor del af deres tid, og hilse på børnenes kammerater og personale. På den måde kan bedsteforældrene bedre forholde sig til, hvad og hvem børnene taler om.

.

tilbage til forside