Udstykningsområde 3 - Horbelev

til kortoversigt
til velkomstsiden

 

 

Salgsbetingelser og priser (klik på den ønskede grund)

 

Betalingsbetingelser: 

For grunden betales ved ejendommens endelige prioritering, dog senest 1½ år efter overtagelsesdagen.
For kloakbidrag samt øvrige tilslutningsafgifter betales pr. overtagelsesdagen, hvilket betyder ved underskrift af slutseddel.

Byggepligt/tilbageskødning: 

På en parcel må kun opføres en beboelsesejendom 
(enfamiliehus) i henhold til den for området tinglyste deklaration.
Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand.
Byggeriet skal påbegyndes inden 1/2 år efter overtagelsesdagen og være afsluttet inden 1 år efter byggeriets påbegyndelse.
I modsat fald skal køber være forpligtet til at tilbageskøde grunden til Stubbekøbing kommune for samme købesum, han selv har måttet betale og uden tillæg af renter, alt uden udgifter af nogen art for Stubbekøbing kommune.
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningssystem, når/hvis et sådant etableres.

Bundforhold 

Sælger er uden ansvar for grundens bundforhold, men køber er berettiget til at træde tilbage fra handelen, dersom han inden 3 uger fra overtagelsesdagen godtgør, at der på den omhandlede parcel er bundforhold, der nødvendiggør pilotering/speciel fundamentering i forbindelse med byggeri.


Revideret januar 2003

 

 

Stubbekøbing Kommune har valgt
DanBolig v/ statsaut. ejendomshandler Niels Kokholm, 
Vestergade 14 C, 4850 Stubbekøbing - tlf. 5444 2590 - 
til at forestå salget af byggegrundene.

til top