Udstykningsområde 2 - Møllemarken og Slotsmarken

 til kortoversigt   
til velkomstsiden

 

Salgsbetingelser og priser (klik på den ønskede grund)

 

Betalingsbetingelser: 

For grunden betales ved ejendommens endelige prioritering, dog senest 1½ år efter overtagelsesdagen.
For kloakbidrag samt øvrige tilslutningsafgifter betales pr. overtagelsesdagen, hvilket betyder ved underskrift af slutseddel.

Byggepligt/tilbageskødning: 

På en parcel må kun opføres en beboelsesejendom 
(enfamiliehus) i henhold til den for området tinglyste deklaration.
Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand.
Byggeriet skal påbegyndes inden 1/2 år efter overtagelsesdagen og være afsluttet inden 1 år efter byggeriets påbegyndelse.
I modsat fald skal køber være forpligtet til at tilbageskøde grunden til Stubbekøbing kommune for samme købesum, han selv har måttet betale og uden tillæg af renter, alt uden udgifter af nogen art for Stubbekøbing kommune.
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningssystem, når/hvis et sådant etableres.

Bundforhold 

Sælger er uden ansvar for grundens bundforhold, men køber er berettiget til at træde tilbage fra handelen, dersom han inden 3 uger fra overtagelsesdagen godtgør, at der på den omhandlede parcel er bundforhold, der nødvendiggør pilotering/speciel fundamentering i forbindelse med byggeri.


Revideret januar 2003

 

 

Oversigt:
Møllemarken:

 Sag-nr. hos: link til Danbolig Møllemarken - 4850 Stubbekøbing

  hus-nr Matrikel-nr. antal kvm. Pris pr. kvm. i alt grundpris kloakbidrag  INFO: Ore vandværk El- indskud
 Stubbekøbing Kommune
i alt kr. (uden tilslutningsafgift for vand)
      80,00   34.095,24   600,00  
moms:           + 25%   + 25%  
 15027 3 192 h 452 80,00 36.160,00 42.619,05   750,00 79.529,05
 15028 5 192 i 462 80,00 36.960,00 42.619,05   750,00 80.329,05
 15029 13 192 n 550 80,00 44.000,00 42.619,05   750,00 87.369,05
 15030 25 192 t 560 80,00 44.800,00 42.619,05   750,00 88.169,05
 15031 27 192 u 560 80,00 44.800,00 42.619,05   750,00 88.169,05

til top

Slotsmarken:

Sag-nr hos: link til Danbolig Slotsmarken - 4850 Stubbekøbing

  hus-nr Matrikel-nr. antal kvm. Pris pr. kvm. i alt grundpris kloakbidrag  INFO: Ore vandværk El- indskud
Stubbekøbing
Kommune 
i alt kr. (uden tilslutningsafgift  for vand).
      80,00   34.095,24   9.300,00  
moms:           + 25 %   + 25 %  
15033 29 1 fs 849 80,00 67.920,00 42.619,05   11.625,00 122.164,05
15034 27 1 ft 926 80,00 74.080,00