Udstykningsområde 1 - Fibigergårdsvej og Rugvænget

kortoversigt  
velkomstside

Fibigergårdsv.
Rugvænget

Salgsbetingelser og priser (klik på den ønskede grund)

 


Betalingsbetingelser: 

For grunden betales ved ejendommens endelige prioritering, dog senest 1½ år efter overtagelsesdagen.
For kloakbidrag samt øvrige tilslutningsafgifter betales pr. overtagelsesdagen, hvilket betyder ved underskrift af slutseddel.

Byggepligt/tilbageskødning: 

På en parcel må kun opføres en beboelsesejendom 
(enfamiliehus) i henhold til den for området tinglyste deklaration.
Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand.
Byggeriet skal påbegyndes inden 1/2 år efter overtagelsesdagen og være afsluttet inden 1 år efter byggeriets påbegyndelse.
I modsat fald skal køber være forpligtet til at tilbageskøde grunden til Stubbekøbing kommune for samme købesum, han selv har måttet betale og uden tillæg af renter, alt uden udgifter af nogen art for Stubbekøbing kommune.
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningssystem, når/hvis et sådant etableres.

Bundforhold 

Sælger er uden ansvar for grundens bundforhold, men køber er berettiget til at træde tilbage fra handelen, dersom han inden 3 uger fra overtagelsesdagen godtgør, at der på den omhandlede parcel er bundforhold, der nødvendiggør pilotering/speciel fundamentering i forbindelse med byggeri.

Der foreligger orienterende jordbundsundersøgelser for området 

Revideret januar 2003

 

Oversigt - Priser på Fibigergårdsvej:

 Sag-nr. hos: link til DanBolig Fibigergårdsvej - 4850 Stubbekøbing

  hus-nr.  Matrikel-nr. antal kvm. Pris pr. kvm. i alt grundpris kloakbidrag + moms Stubbekøbing Vandværk: tilslutning + moms El: indskud
+ moms til Stubbekøbing Kommune
i alt kr.
      80,00   34.095,24 8.000,00 600,00  
moms:           25 25 25  
 15001 40 14 ay 516 80,00 41.280,00 42.619,05 10.000,00 750,00 94.649,05
 15002 38 14 az 843 80,00 67.440,00 42.619,05 10.000,00 750,00 120.809,05
 15003 36 14 aæ 819 80,00 65.520,00 42.619,05 10.000,00 750,00 118.889,05
 15004 44 14 bb 529 80,00 42.320,00 42.619,05 10.000,00 750,00 95.689,05
 15005 50 14 be 915 80,00 73.200,00 42.619,05 10.000,00 750,00 126.569,05
 15006 62 14 bg 787 80,00 62.960,00 42.619,05 10.000,00 750,00 116.329,05

til top

kommende udstykningsområde ved ådalen

Langs ådalen for enden af Fibigergårdsvej er der reserveret arealer til en udvidelse af udstykningsområdet.


 

Stubbekøbing Kommune har valgt
DanBolig v/ statsaut. ejendomshandler Niels Kokholm, 
Vestergade 14 C, 4850 Stubbekøbing - tlf. 5444 2590 - 
til at forestå salget af byggegrundene.

 


 

 

 

 

 

 

En afdeling af Rugvænget er endnu ikke  byggemodent - men kan reserveres.
Det gælder hus-nr. 2-4-6-8-10-12-14 -16-18

 

 

 

 

til top


 

Oversigt - Priser på Rugvænget:

Sag-nr. hos Rugvænget - 4850 Stubbekøbing

  hus-nr. Matrikel-nr. antal kvm. Pris pr. kvm. i alt grundpris kloakbidrag + moms Stubbekøbing Vandværk: tilslutning + moms El: indskud
+ moms til Stubbekøbing Kommune
i alt kr.
      80,00   34.095,24 8.000,00 8.000,00  
moms:           + 25%   8.000,00  
15007 27 14 bl 518 80,00 41.440,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 104.059,05
15022 29 14 ck 406 80,00 32.480,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 95.099,05
15008 33 14 bm 873 80,00 69.840,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 132.459,05
15009 23 14 bo 816 80,00 65.280,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 127.899,05
15010 39 14 bv 1189 80,00 95.120,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 157.739,05
15011 16 14 bx 955 80,00 76.400,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 139.019,05
15012 18 14 by 850 80,00 68.000,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 130.619,05
15013 2 14 bz 730 80,00 58.400,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 121.019,05
15014 4 14 bæ 861 80,00 68.880,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 131.499,05
15015 6 14 bø 960 80,00 76.800,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 139.419,05
15016 8 14 ca 911 80,00 72.880,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 135.499,05
15017 10 14 cb 945 80,00 75.600,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 138.219,05
15018 12 14 cc 1125 80,00 90.000,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 152.619,05
15019 14 14 cd 1245 80,00 99.600,00 42.619,05 10.000,00 10.000,00 162.219,05

til top