Centeret har mange aktiviteter .

Gymnastik .håndarbejde, kortspild, seniordans, les lancier og andre hyggelige kvadrille danse.
Vi har også almindelig dans en gang om måneden.

Hver anden tirsdag har vi Banko spild .

I sommertiden har vi petanque og krocket.

Kort sagt centeret byder på oplevelser, udfordringer samvær, kreativitet, motion, nye venner , fest , snak ,sang, kaffe og kage,  kom og vær med.

Et aktivt center er også et center , hvor alle hjælper til med, at få tingene til at fungere bedst mulig.

Centeret har et brugerråd som består af ;

Daglig leder , Connie Hansen

Bruger valgte;

Suppleanter: