Radiosamlingen er ligesom motorcykelsamlingen blevet til ved egen interesse for ældre teknik. Selv er jeg opvokset i et hjem, hvor "radioter" færdedes, og radiomekaniker blev da også mit erhverv. Jeg har således været med i løbet, fra detektormodtageren til stereoanlægget og set hvorledes en driftig dansk radioindustri, som i 1950 talte 18 danskfremstillede mærker, langsomt men usvigelig sikkert blev decimeret til en eneste fabrik. Årsagerne var to. I halvtredsernes sidste del indtraf det store TV-boom, og de investeringer, der krævedes af fabrikkerne, tog benene væk under nogle og med det japanske indtog på markedet i tresserne faldt resten omkuld. Det var en kamp ikke om kvalitet, men om pris. At dette er rigtigt ses af, at der i samlingen er mange stadig fungerende apparater.
Mon Deres japanske stereoanlæg også vil fungere om 50 år??

Samlingen er foruden at være en hyldest til de danske opfindere som skabte radiofonien, også en erindring om, at der var en tid hvor vi i Danmark og det øvrige Europa var selvforsynende med elektronik

Benny Ahlburg

Benny Ahlburg  -  Samler