Bødker, Cecil
Hungerbarnet

Larus’ forældre er fattige daglejere, som ikke længere råd til at forsørge Larus. 11 år gammel må han ud at tjene. Det er et hårdt slid, hvor det bare gælder om at lystre husbond. Mens han vogter køer på overdrevet, møder han den 8-årige forældreløse pige, Tinke, som hutler sig igennem og bor alene i et falde-

færdigt skur og lever af bær og regnorme. Tinke og Larus bliver venner. Hele sommeren deler han sin madpose med hende, og da vinteren nærmer sig, tager han hende med hjem til gården. Han håber, at hans husbond vil tage sig af hende, for det Tinke frygter mest af alt, er at blive sendt på fattiggården.