Du kan læse om arrange-
menter
i ugeavisen og på plakater på biblioteket.

Du kan også få et program på børnebiblioteket eller måske se det på bibliote-
kets hjemmeside.