Video:

Du kan låne video eller DVD på de fleste biblioteker.
Det kan både være spille-
film og faglige film.

Lånetiden er ofte kortere, så husk at spørge.