Noder:

Du kan låne mange for-
skellige noder.

Du kan også låne musik-
skoler, hvis du vil lære at spille et musikinstrument.