Biblioteket er andet end bøger.

På de næste sider kan du læse om alle de andre materialer, som børne-
biblioteket også har. Og det meste kan du låne med hjem.