Når lånetiden er over-
skredet, skal du betale:

1. hjemkaldelse er gratis

2. hjemkaldelse:....10,- kr.

Budafhentning:......30,- kr.

Regning:....................25,- kr.