Du kan få forlænget låne-
tiden, hvis ikke der er andre, som er skrevet op.

Du kan forlænge dit lån
på biblioteket eller ved
at ringe.