Hvis dit lånerkort er blevet væk eller ødelagt, kan du få et nyt.

Sig det straks til biblio-
teket, så andre ikke kan låne på dit lånerkort.