Den Sorte Box oplyser:

Biblioteket er ikke kun bøger, men også det vi med et enkelt ord kalder MATERIALER, som blandt andet er:

• CD-ROM
• Video
• CD'ere