Du kan altid få hjælp hos bibliotekaren:
• Hvis du ikke kan
finde de bøger eller
materialer, du ønsker
• Hvis du ønsker hjælp
til at søge i database
• Hvis du skal bruge
materialer om et emne.