Skolebiblioteket
kommer du sammen med din lærer og klassekam-
merater.
Bruges især til under-
visning og til fritiden.
På Skolebiblioteket arbejder lærere med skolebiblioteksuddannelse.

Folkebiblioteket
kommer du især efter skoletid og i ferier, når du har lyst - enten alene eller sammen med venner, søskende eller forældre.
På Folkebiblioteket arbejder bibliotekarer og kontorpersonale.