Husk, når du lave opgaver
til skolen:
• Brug først dit skolebiblio-
tek - så dit folkebibliotek
• Prøv selv at finde bøger
og materialer.
• Du kan også få hjælp.

• Kom i god tid. De bøger,
som du skal bruge, kan
være lånt ud
• Måske findes der ingen
bøger om dit emne, men
kun artikler fra aviser og
blade eller internettet.