På nogle sygehuse kan du også låne bøger, lydbøger og andre materialer, hvis du er indlagt.

Der kommer en bibliote-
kar rundt på sygehuset ca. en gang om ugen.