Låneregler for Stubbekøbing Bibliotek:

Alle kan gratis benytte biblioteket.

Alle kan få udstedt et lånerkort mod forevisning af gyldig legitimation med personnummer.

Lånerkortet er personligt og skal forevises ved udlån. Du er ansvarlig for alt det, der bliver lånt på dit lånerkort.

Husk straks at give biblioteket besked, hvis du mister dit lånerkort, således at kortet kan blive spærret for eventuelt misbrug.

Adresseforandring skal meddeles biblioteket.

Det første lånerkort er gratis. Hvis lånerkortet bliver væk eller beskadiges, udleverer biblioteket et nyt kort efter gældende takst.

Biblioteket registrerer alle udlån på edb. Når du låner materialer, får du udleveret en kvittering, som giver oplysning om, hvornår det lånte senest skal afleveres.

Lånetiden er normalt 30 dage. Du kan forny et lån (max. 2 gange), hvis materialet ikke er reserveret til en anden.

Ved aflevering af materialer udstedes der kvittering efter ønske.

Biblioteket kan løbende give oplysning om, hvilke materialer du mangler at aflevere, og hvornår disse skal være afleveret.

Hvis du overskrider lånetiden, udsender biblioteket skriftlige hjemkaldelser, og i særlige tilfælde afhentes materialerne ved bud. Der vil blive opkrævet gebyr efter gældende takster.

Bortkomne, beskadigede eller ikke-afleverede materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn – normalt materialets anskaffelsespris incl. den biblioteksmæssige klargøring samt omkostningsgebyr iflg. gældende takst. Ubetalte regninger overgår til kommunens inkassoafdeling, som vil indkræve pengene. Hvis du afleverer materialerne, efter at biblioteket har udsendt en regning, skal du kun betale gebyret. I tilfælde af at ubeskadiget materiale afleveres, efter at erstatningsbeløbet er betalt, kan du få beløbet refunderet ekskl. gebyr.

Overtrædelse af lånereglerne kan medføre tab af retten til at låne på biblioteket.

Opkrævede gebyrer og regninger, som ikke betales, edb-registreres løbende.

Lånere, som skylder biblioteket mere end 100 kr. i gebyrer eller er i restance med en forfalden regning på over 200 kr., vil automatisk miste retten til at låne, indtil beløbet er betalt eller en afdragsordning er aftalt med biblioteket/kommunens inkassoafdeling.

 

Godkendt af Byrådet september 1992