Tale til Hendes Majestæt Dronningen og Deres Kongelige Højheder.

Det er os i dag en ære og stor glæde at modtage Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed , prins Henrik, her i den gamle købstad.

Den ære, tillige at kunne modtage Deres Kongelige Højheder, prins Joachim og prinsesse Alexandra, er vi stolte af og glade for, blev os forundt.

Deres Majestæt, Deres kongelige Højheder, De bydes af hjertet velkommen til Stubbekøbing !

Med et smil på læben vågnede den gamle købstad. Længe havde den fuld af forventning, med kriblen i maven ,set frem til denne dag, og længe siden var det, den så tidligt en morgenstund havde følt sig så vel tilpas. Stolt strakte den sig mod midsommermorgenens himmel og ind snusede, de friske, salte vinde, der smøg sig op gennem gader og stræder. Balancerende på det yderste af tåspidserne kunne den skue over det hele blanke sund, de grønne nabo-øer og én af rigets aller smukkeste broer. Således stående, endnu lidt søvndrukken, henfaldt købstaden i nostalgiske tanker.

Det ensomme glitrende lystfartøj, der næsten lydløst gled ud af havnen, forvandledes med ét for dens indre til den talstærke fiskerflåde, som hver sommer gennem mere end fire århundrede satte kursen mod de tætte sildestimer i Øresund. En råben og leben var der på Tyreholmen, når de åbne fiskerbåde lastet med fiskegrej, redskaber, tomme sildetønder og den seks mand store besætning gik ud af havnen med kurs mod Skåneøret. Når tønderne dér var fulde, gik turen videre til handelspladsen Falsterbo, hvor nordtyske købmænd købte store sildepartier til videresalg i hele Europa. Stubbekøbingenserne forsynede sig til gengæld med salt til konservering af de sild som skulle hjembringes til Falster, ligesom fiskerne opkøbte stål og jern, tjære og klæder, gryder og kedler. Alle sammen varer som skulle omsættes til klingende mønt hjemme i Stubbekøbing.

"Jo - det var tider", sukkede den gamle købstad lidt vemodigt og så sig selv over skulderen. Grønne frodige marker strakte sig så langt øjet rakte. Lettet over at noget dog stadig var ved det gamle, rankede den uvilkårligt ryggen ved dette betagende syn. Gennem 1000 år havde denne ager givet næring til de kerner, som om knapt et par måneder skulle høstes hårde og gyldne, - og den huskede, at disse kerner sammen med den blanke sild i Øresund var grundlaget for, at den, Stubbekøbing, i middelalderen havde været Falsters største og vigtigste handelsby.

Som havde det været i går, huskede den hin begivenhedsrige dag d. 1. maj 1354 i Nykøbing, hvor Valdemar af Guds nåde, de Daners og Venders Konning tilstedte den, æresgæsten, de privilegier som dokumenterede dens, efter egen mening, naturlige ret til at kalde sig købstad. Den huskede hvor energisk og ivrigt de stubbekøbingborgere med privilegierne i hånden havde skabt en rigdom og position der ikke var andre falsterske byer forundt.

Men ak - sådanne lyksaligheder varer ikke evigt ! Med Kong Frederik den førstes beslutning om, at hans dronning, Sophie, efter hans død skulle have Nykøbing slot som enkegods, begyndte udviklingen af byen ved Guldborgsund.

Vel vidende, at Stubbekøbing i skønhed stadig var den smukkeste, måtte den alligevel med mellemrum begræde, at den ikke havde magtet at hamle op med sin gode ven og nabo.

Ud af drømmeverdenen blev den med et sæt revet, da den 800 år gamle kirkes klokker istemte sin morgenhymne. På sin egen, lidt provokerende, morgenfriske facon forkyndte den med sin ringen og bimlen, at tiden var inde, og med sin vedholdenhed formåede den at hive dynen af selv den søvnigste stubbekøbingenser.

Købstaden lyttede opmærksomt, thi tonerne syntes så anderledes - lettere, lystigere. Den vendte sig en anelse, og dér midt for torvet øjnede den kirken. Den så nu med egne øjne hvad den før fornemmede med øret, - en kirke så jublende glad at de grå-hvide kridtsten nær havde bristet, så kåd, ja nærmest overstadig, at de romanske buer var på vej op i en spids.

Den gamle by rystede lidt på hovedet. Man kunne vel beherske sig !

En ganske særlig dag havde taget sin begyndelse.

Døre gik op, porte gik i, gennem åbne vinduer hørtes de snorkende kaffemaskiner, og duften af bagerens morgenbrød smøg sig om købstadens næse.

På det brostensbelagte torv rankede Frederik d. 7. sig på sin norske granitstenspiedestal, børstede støvet af sin bronzeuniform og var dermed beredt til endnu en festdag. Lidt vigtig havde han optrådt den folkekære konge gennem de sidste 8 dage, men dertil skulle han naturligvis have lov, han havde jo sine grunde.

Fra byrådssalen bag ham, i det 139 år gamle rådhus, hørtes svagt det engelske mahognistandur, som stadig lystigt, på trods af sin høje alder, nu 200 år, hvert kvarter klimtede en melodisk strofe og hver time spillede en hel melodi. Jo.. smukt var det, det gamle ur med indskriften "Lovsyng Herren, lovsyng, alle mennesker ud over jorden", og kønt var det at lægge øren til.

Hastigt ilede tiden, og menneskemylderet var i tiltagende.

Pyntet i sit aller smukkeste klæde, det røde og hvide Dannebrog, stod købstaden nu parat til at modtage de højt ærede og elskede gæster, Hendes Majestæt Dronningen og Deres Kongelige Højheder.

Stubbekøbing Kommune vil gerne kendes på sin enestående natur, og vi omtaler derfor os selv som Danmarks Grønne Hjørne. Men Danmarks Grønne Hjørne har andet og mere at byde på end den friske luft og de grønne bøgeskove. Gaven, som vi i dagens anledning har valgt at overrække Hendes Majestæt, Dronningen, er et kunsthåndværk skabt af kunstnerparret Anette og Michael Arleth, som er bosiddende ved Fortidsmindeskoven Halskov Vænge. Kunstnerparret har fortalt os, at Hendes Majestæt i efteråret 1998 så deres udstilling af rav på Geologisk museum i København. Kunsthåndværket, med det smukke navn "Himmelfuglen", er et funktionelt smykke, som vi håber vil falde i Hendes Majestæt Dronningens smag.

Vi har i vores kommune nogle få, men interessante industrivirksomheder, som fremstiller produkter, der er værdsat flere forskellige steder i verden. Blandt disse virksomheder hører Peter Bjørn Olsens Bådeværft, som Hans Kongelige Højhed vil stifte bekendtskab med senere på dagen. En anden virksomhed er Egeskov Danmark, som fremstiller elegante træemballager, primært trækasser til cigarer og sidst nævnt, men ikke mindst virksomheden O.B.-Metal som har fremstillet den gave, vi har valgt til Hans Kongelige Højhed, Prinsen.   O. B.- Metal fremstiller fadølsdispensere som eksporteres til Sverige samt flere østlande. Bryggeriet Carlsberg er firmaets største kunde, som bruger produktet over hele verden. Denne gave er således også funktionel, og det er vort håb, at Hans Kongelige Højhed, Prinsen må finde anvendelse for den.