Gebyrer ved overskridelse af lånetiden pr. 1.1.2002:

Lånetiden overskredet med:

Voksne

Børn under 14 år

01-06 dage

10 kr.

0 kr.

07-13 dage

15 kr.

5 kr.

14-20 dage *

20 kr.

5 kr.

21-27 dage

30 kr.

5 kr.

28-34 dage **

50 kr.

10 kr.

35-41 dage

60 kr.

15 kr.

42-48 dage

70 kr.

20 kr.

49-55 dage

80 kr.

25 kr.

56-62 dage ***

100 kr.

50 kr.

63- dage ****

200 kr.

100 kr.

* 1. hjemkaldelse sendes, når afleveringsdatoen er overskredet med 14 dage. Reserveret materiale hjemkaldes dog straks ved overskridelse af lånetiden.

** 2. hjemkaldelse sendes, når afleveringsdatoen er overskredet med 28 dage.

*** 3. Hjemkaldelse sendes, når afleveringsdatoen er overskredet med 56 dage. Hvis låneren vil blive udelukket if. bibliotekets reglement, vil det fremgå af denne hjemkaldelse.

**** Hvis lånetiden er overskredet med 63 dage, anses materialet for bortkommet, og låneren vil modtage en regning på erstatningsbeløb samt gebyrer. Såfremt en regning ikke betales indenfor den angivne tidsfrist, overgår sagen til kommunens inkassoafdeling. Udover gebyr for overskridelse af lånetiden tillægges herved et gebyr if. Stubbekøbing Kommunes takstregulativ.

Lånefristen fremgår altid af udlånskvitteringen. Det er muligt at genlåne en bog 2 gange – også telefonisk og via Internettet, hvis bogen ikke er reserveret til andre.

Bemærk: Ved aflevering af materialer får du altid udleveret en kvittering, som du skal opbevare i mindst 3 måneder som bevis på, at det lånte materiale er tilbageleveret.

OBS: Når lånetiden er overskredet, skal der betales bøde - uanset om biblioteket har sendt hjemkaldelse. Hjemkaldelser udsendes vederlagsfrit som en ekstra påmindelse for låneren – uafhængigt af bødetaksterne. Bøderne beregnes pr. afleveringsdato – uanset om der er lånt 1 eller flere materialer.

 

Øvrige takster pr. 1.1.2002:

  Voksne Børn under 14 år
Tilbagebetaling af erstatningsbeløb (regning)

100 kr.

50 kr.

Erstatningslånerkort

10 kr.

5 kr.

Ødelagt eller mistet stregkode på afleveret materiale

5 kr.

5 kr.

 

  Pr. stk.
Fotokopier A4 (privat brug) 1,00 kr.
Fotokopier A3 (privat brug) 2,00 kr.
Fotokopier A4 (foreninger) 0,75 kr.
Fotokopier A3 (foreninger) 1,50 kr.
Fax / afsendelse til Danmark – 1. ark 10,00 kr.
    Efterfølgende ark til samme modtager 3,00 kr.
Fax / afsendelse til andre europæiske lande – 1. ark

15,00 kr.

    Efterfølgende ark til samme modtager 10,00 kr.
Fax – afsendelse til øvrige lande – 1. ark

25,00 kr.

    Efterfølgende ark til samme modtager 20,00 kr.

Godkendt af Stubbekøbing byråd den 29. november 2001.