Telefon og E-Mail liste for

Rådhus, Teknik- og miljø samt Hjemmeplejen

Borgmesterkontor; Dagpleje, Elever;  Ergo- og fysioterapi;  Hjemmeplejen; IT-Afdelingen; Løn- og personalekontor; Mødelokaler; Skole- og kulturforvaltningen; Socialforvaltningen; Teknik- og miljøforvaltningen; Økonomi og Skat.

Hvis ikke andet står anført er normal telefontid:

08.00 - 13.00 & 13.30 - 15.00, torsdag dog 13.30 - 18.00

Telefon E-Mail
Stubbekøbing Kommune 54 49 50 00 Raadhuset@stubbekoebingkom.dk
Se også off. forvaltnings E-mail adresser
Borgmesterkontor:
Ole Bronnè Sørensen Borgmester 54 49 50 02 itseobs@stubbekoebingkom.dk
Erik Olsen Kommunaldirektør 54 49 50 03 itseeo@stubbekoebingkom.dk
Hanne Larsen Borgmestersekretær 54 49 50 04 itsehla@stubbekoebingkom.dk
Jane Jensen Borgmesterkontor 54 49 50 05 itsejj@stubbekoebingkom.dk
Marianne Pedersen Borgmesterkontor 54 49 50 06 itokmp@stubbekoebingkom.dk
Jørn Hansen Borgmesterkontor 54 49 50 07 itsejh@stubbekoebingkom.dk
Byrådssalen:
Byrådssalen 54 49 50 08
IT-afdeling:
Vibeke Høeg Andersen IT-afdeling 54 49 50 10 itsevha@stubbekoebingkom.dk 
John Larsen IT-afdeling 54 49 50 11 itsejol@stubbekoebingkom.dk
Frank Rasmussen IT-Afdeling 54 49 50 24 itsefr@stubbekoebingkom.dk 
Elever
Djana Music Elev 54 49 50 00 iteldjm@stubbekoebingkom.dk 
Camilla Jensen Elev 54 49 50 00 itelcaj@stubbekoebingkom.dk
Kristine Evind-Poulsen Elev 54 49 50 00 itelkep@stubbekoebingkom.dk 
Løn- og personalekontor:
Claus Bentzen Løn- og personale 54 49 50 13 itsecb@stubbekoebingkom.dk
Merete Hilleke Løn- og personale 54 49 50 14 itsemh@stubbekoebingkom.dk
Tina Strandgaard Løn- og personale 54 49 50 15

itsetbe@stubbekoebingkom.dk

Økonomi og Skat:
Lone Rasmussen Økonomichef 54 49 50 19 itoklr@stubbekoebingkom.dk
Ejlert Henriksen Økonomi 54 49 50 18 itokeh@stubbekoebingkom.dk 
Jørn Poulsen Souschef 54 49 50 20 itokjp@stubbekoebingkom.dk
Annelise Larsen Økonomi 54 49 50 21 itokal@stubbekoebingkom.dk
Karin Hansen Økonomi 54 49 50 22 itokkh@stubbekoebingkom.dk
Elev Økonomi 54 49 50 23
Jane Christensen Kasse 54 49 50 25 itokjc@stubbekoebingkom.dk
Lene Carlsen Inkasso 54 49 50 26 itoklc@stubbekoebingkom.dk
Margit Hansen Inkasso,skat,forskud 54 49 50 28 itskmh@stubbekoebingkom.dk
Elev Folkeregister 54 49 50 29
Jette Foged Folkeregister 54 49 50 30 itskjf@stubbekoebingkom.dk
Claus Rossing Skat-forskud 54 49 50 31 itskcr@stubbekoebingkom.dk
John Bonde Skat-erhverv 54 49 50 32 itskjb@stubbekoebingkom.dk
Ulla Clausen Skat-erhverv, dødsbo 54 49 50 33 itskuc@stubbekoebingkom.dk
Susanne Jørgensen Skat-erhverv 54 49 50 35 itsksj@stubbekoebingkom.dk
Elev Skat-erhverv 54 49 50 36
Skole-kultur og fritid:
Niels Bjerregaard Skole- og kulturchef 54 49 50 40 itsfnb@stubbekoebingkom.dk
Annette Tordrup Skole- og kultur 54 49 50 41 itsfat@stubbekoebingkom.dk
Ole B.-Petersen Skolepsykolog 54 49 50 42 itsfobp@stubbekoebingkom.dk
Birgit Lange PPR 54 49 50 42 itsobla@stubbekoebingkom.dk
Gitte Bischoff Tale- og hørelærer 54 49 51 12

itsfgb@stubbekoebingkom.dk 

Dagpleje
Inger Jensen telef.tid 8-9 Dagplejen: 54 49 50 47 itsoije@stubbekoebingkom.dk
Birgit Lange telef.tid 8-9 Dagplejen: 54 49 50 48 itsobla@stubbekoebingkom.dk
Mødelokaler:
Mødelokale I - Grønnegade 2, 2.sal 54 49 50 45
Mødelokale II- Grønnegade 2, 2.sal 54 49 50 46
Mødelokale - teknik- og miljøafdeling 54 49 50 87
Social- og sundhed:
Lars Trier Socialchef 54 49 50 49 itsolt@stubbekoebingkom.dk
Erik Degn tlf. tid 9-10 Souschef 54 49 50 50 itsoedp@stubbekoebingkom.dk
Anne-Marie W.Hvitved(torsd. 15.30-17.30) Socialudvalgsformand 54 49 50 51 itsoawh@stubbekoebingkom.dk
Jeanette Mathiesen Administrationssager 54 49 50 52 itsojm@stubbekoebingkom.dk
Kirsten Strange Boligstøtte 54 49 50 53 itsoks@stubbekoebingkom.dk
Social-elev Administrativ 54 49 50 54
Anette Nielsen Daginst. Familie 54 49 50 55 itsoan@stubbekoebingkom.dk
Susanne Hemmingsen Førtidspension 54 49 50 56 itsoshe@stubbekoebingkom.dk
Synne Felter  tlf. tid 9-10 Familieafdelingen 54 49 50 57 itsoskf@stubbekoebingkom.dk 
Susanne Sørensen tlf..tid 9-10 Sagsbeh. børn.unge 54 49 50 58 itsosus@stubbekoebingkom.dk
Birte Merrild (familieafdelingen) Administrativ 54 49 50 59 itsobm@stubbekoebingkom.dk
Bodil Nielsen Administrativ 54 49 50 60 itsobn@stubbekoebingkom.dk
Rita Andersen tlf. tid 9-10 Pension 54 49 50 61 itsora@stubbekoebingkom.dk
Kirsten Mikkelsen tlf. tid 9-10 Sagsbeh. Kontanthj. 54 49 50 62 itsokm@stubbekoebingkom.dk
Bodil Due Jensen tlf. tid 9-10 Sagsbeh. Dagpenge. 54 49 50 63 itsobj@stubbekoebingkom.dk
Anette Kappel tlf .tid 9-10 Sagsbeh. Dagpenge 54 49 50 64 itsoak@stubbekoebingkom.dk
Janne Christensen tlf. tid 9-10 Familiekonsulent 54 49 50 66 itsojmc@stubbekoebingkom.dk
Jeanne Trier Administrativ 54 49 50 68 itsojta@stubbekoebingkom.dk
Susan Andersen, Tlf. tid 09-10 Sagsbeh. kontanthj. 54 49 50 69