Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Bålafbrænding

Her finder du en informationer om bålafbrænding.

Ved afbrænding af bål skal man sikre at røgen ikke er til gene for naboer og trafik, ligesom der er en lang række afstandskrav der skal være opfyldt.

Ved bål op til 200 liters størrelse skal der være mindst:
- 10 m. afstand til huse med alm. tag,
- 30 m. til huse med brandbart tag eks. strå,
- 30 m. til brandbare oplag og bevoksninger.

Ved større bål
- 30 m. afstand til huse med alm. tag,
- 30 m. til markafgrøder,
- 100 m. til huse med brandbart tag eks. strå,
- 100 m. til brandbare oplag og bevoksninger.

Ved festblus og lign.
- 30 m. afstand til huse med alm. tag,
- 60 m. til markafgrøder,
- 200 m. til huse med brandbart tag eks. strå,
- 200 m. til brandbare oplag og bevoksninger.

Afstandskravene fordobles i vindens retning.

Der må kun afbrændes rene naturprodukter såsom haveaffald m.v. Affald, byggeaffald, behandlede træprodukter og lign. må ikke afbrændes.

Som følge af afstandskravene kan der ikke foretages bålafbrænding nogen steder i sommerhusområder på Sydfalster.

Såfremt reglerne bliver overtrådt eller redningsberedskabet vurderer at afbrænding er sikkerhedsmæssig uforsvarlig, kan redningsberedskabet forlange afbrænding stoppet øjeblikkeligt.

Er du i tvivl om afbrændingen er lovlig kan du kontakte Guldborgsund Redningsberedskab.

Af hensyn til risikoen for fejludkald af redningsberedskabet, skal afbrændinger normalt være tilendebragt ved solnedgang. Dette er dog ikke gældende Sct. Hans aften.