Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

borger

Guldborgsunds borgere får også lejlighed til at ytre sig om planerne for kommunens fremtid.

Allerede inden sejlturen har grupper af borgere med interesse på forskellige felter været indbudt til at deltage i workshops. 
De har udarbejdet en række fremtidsbilleder - scenarier - for Guldborgsund Kommune.
Fremtidsbillederne blev præsenteret for byrådet i løbet af Galathea-ekspedition i dagene 7.- 9. maj 2007, og borgernes ideer var således med til at danne grundlag for politikernes beslutninger.

I løbet af ekspeditionen drøftede politikerne desuden, hvordan borgerne bedst kan inddrages i resten af planprocessen.

Herunder finder du materialet fra de forskellige workshops.
Desuden kan du her finde statistisk materiale, som giver et billede af ressourcerne i Guldborgsund kommune. 
Endelig er det muligt at se film fra arbejdet. Foreløbig en enkelt film fra en workshop om byudvikling, men flere følger senere.

Idé kasse

Scenarier

Statistik - PDF

Film

Ånden i Stubbekøbing