Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Regler

Alle Guldborgsund-borgere kan give deres bud på, hvad der skal være med i Guldborgsunds Kanon.

Deltagelse:

Du kan give et bud på én eller flere kategorier - dog højst ét forslag pr. underkategori pr. person.

Dit forslag skal indeholde en begrundelse på højst 100 ord, og du må gerne medsende et billede, der illustrerer forslaget.
OBS: Vi kan ikke påtage os at sende billeder tilbage, heller ikke selv om der medsendes frankeret kuvert! Elektroniske bidrag er derfor at foretrække.

Frist for deltagelse:

Fristen for at indsende forslag til Guldborgsunds Kanon er rykket frem til fredag den 1. juni 2007.

Send forslag til:

Pr. e-mail til kanon@guldborgsund.dk, gerne vedhæftet digitalt billede.
OBS: Kun ét forslag pr. e-mail, tak!

Pr. brev til Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F – husk at mærke kuverten ”Kanon”.
OBS: Medsendte papirbilleder returneres ikke!

HUSK tydelig angivelse af navn, adresse og telefonnummer.

Dommerpanelet:

Når borgerne har givet deres bud, træder et dommerpanel sammen, som nominerer et udvalg af forslag i hver kategori. 
Lørdag den 16. juni offentliggøres de forslag, som dommerpanelet har besluttet at nominere i hver enkelt underkategori.
Dommerpanelet består af borgmester Kaj Petersen, formand for kultur- og fritidsudvalget Poul-Henrik Pedersen samt chefredaktør Søren Knudsen, Folketidende.

Afstemning:

Efter dommernes nomineringer er det igen folkets røst, der gælder:
Nomineringerne bliver sat til afstemning blandt borgerne, som dermed udpeger Guldborgsunds Kanon.
Mere senere om tidsfrist m.v. i den sammenhæng.

Præmier:

Blandt henholdsvis de indstillede forslag og de nominerede forslag trækkes der lod om et weekendophold for to personer på et hotel i kommunen.
Blandt alle, der stemmer, trækkes der lod om en rundflyvning over Guldborgsund Kommune.