STUBBEKØBING HAVN

Vestre Havn 3  
4850 Stubbekøbing 

Dag tlf.   54 44 10 92 / 51 74 01 09

Stubbekøbing Havn er en kommunalt styret, offentlig trafikhavn, der betjener det regionale og lokale område. Havnen har igennem en årrække haft stigende godsomsætning, ikke mindst efter en i 1991 gennemført udvidelse af kajlængde og landareal.

Havnen har færgeleje for Stubbekøbing-Bogø - overfarten, hvor færgen IDA sejler på Margueriteruten i sommermånederne. Se sejlplan her
Størrelse og service Stubbekøbing Havn har en samlet kaj længde på 388 m med en vanddybde på 5 m. Stubbekøbing Havn har den fordel frem for andre af regionens havne, at den er afmærket til besejling både nat og dag, og at den har den korteste sejltid til fremtidige markeder i østersøområdet. Det er desuden en kendt sag, at Stubbekøbing Havn, i isvintre, er isfri betydeligt længere end andre havne.
Skibsstørrelser og godsomsætning Havnen kan anløbes af skibe på op til 4.000 tons d.w. og anløbes årligt af ca. 400 skibe, herunder udenlandske fiskefartøjer, skibe til reparation og vinddrivere. Havnen har en godsomsætning på ca. 127.000 tons, hovedsagligt indenfor grupper- ne, korn, foderstoffer, gødning, sten og grus.
Pakhuskapacitet Havnen har betydelige befæstede arealer til oplægning af gods i kortere eller længere perioder.
Arbejdskraft Stubbekøbing Havn har en veluddannet stab af erfarne medarbejdere at trække på. Og det er natuligvis vort ønske at yde den bedst tænkelige service overfor de skibe der anløber, samt vore kunder i øvrigt. Havnens daglige drift administreres af havne- foged Tom Hansen, der altid er parat med yderligere oplysninger på tlf
Udstyr Havnen giver sine brugere de bedst mulige forhold og kan tilbyde forsyning med ferskvand, tilslutning til el-nettet, bunkermulighed, krankapacitet, proviantering og mulighed for reparation indenfor både maskin-, træ- og stålarbejde.
Prispolitik Stubbekøbing Havn er også en oplagt samarbejdspartner, når det drejer sig om en god og sund prispolitik. Indhent venligst nærmere oplysninger hos havnefogeden eller en af vore samarbejdspartnere.
Totalløsningskoncept land/sø I samarbejde med vore erfarne samarbejdspartnere leverer vi gerne totale transport- løsninger.
Infrastruktur Stubbekøbing Havn er beliggende tæt ved motorvej E 55 og det øvrige transportnet til resten af ind-og udland. Til selve havnen er der gode til-og frakørselsmuligheder. Se kortet og fornem den centrale placering på Falster.
Øvrige samarbejdspartnere: Skibsmæglerfirmaet Marquardt & Tornøe's Eftf. 
tlf. 54 85 31 77 - mobil tlf. 28 19 11 77 / 28 19 21 77 / 28 19 31 77
FAX.: 54 86 00 82  -  E-mail:   marquardt@mail.dk  

Stubbekøbing Kommune

Havneplan - principskitse

Kort over Stubbekøbing Havn med vanddybder

TAKSTER i  - ERHVERVSHAVNEN

 13 december 2004