Den integrerede ordning er hele Ældre- og handicapområdet.

Den integrerede ordning betjener Stubbekøbing kommunes borgere med pleje, omsorg, praktisk bistand og pædagogisk støtte. Desuden tilbydes forskellige former for botilbud, madordning, hjælpemidler, vedligeholdelsestræning, sygetransport og aktiviteter.

Ældre- og handicapområdet:  -  Område Horbelev, plejehjem + hjemmepleje  -  Område Horreby, plejehjem + hjemmepleje  -  Område Stubbekøbing plejehjem  -  Område Stubbekøbing hjemmepleje  -  Område Psykiatri- og yngrehandicappede  -  Aktivitetscenter  -  Genoptræning og hjælpemidler  -  Forebyggelse og visitation til hjemmehjælp

Ældre- og handicapområdet:

Bagergade 10B, 4850 Stubbekøbing
Tlf: 54 49 50 70  Fax: 54 44 18 97
Leder: Mai-Britt Lund
itsomhl@Stubbekoebingkom.dk

Område Horbelev, plejehjem + hjemmepleje
Grønsundsvej 318, 4871 Horbelev
Tlf: 54 49 44 22
Områdeleder: Susanne Mogensen
itsosm@Stubbekoebingkom.dk

22 plejehjemspladser
8 ældreboliger

Område Horreby, plejehjem + hjemmepleje
Nykøbingvej 208, 4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 71 26
Områdeleder: Bente kok
itsobk@Stubbekoebingkom.dk

16 plejehjemspladser
7 ældreboliger

Område Stubbekøbing plejehjem
Hans Egedesvej 3-5, 4850 Stubbekøbing
Tlf: 54 44 15 56
Områdeleder: Lars Lundbæk Friis
itsolf@stubbekoebingkom.dk  

29 plejehjemspladser

Område Stubbekøbing hjemmepleje
Bagergade 10B, 4850 Stubbekøbing
Tlf: 54 49 50 70, Fax: 54 49 50 74
Områdeleder: Mai-Britt Lund
itsomhl@Stubbekoebingkom.dk

58 ældreboliger

Område Psykiatri- og yngrehandicappede

Handicap boligerne, Hans Egedesvej 7, 4850 Stubbekøbing, Tlf: 54 44 25 09
Bofællesskabet ”Huset”, Grønsundsvej 333, 4871 Horbelev Tlf: 54 44 56 13
Bofællesskabet ”Det grønne hus”, Grønnegade , 4850 Stubbekøbing Tlf: 54 44 00 50
Værestedet Pavillionen, Hans Egedesvej 7, 4850 Stubbekøbing Tlf: 54 44 25 09
Værestedet ”Den Varme Stue”, Vestergade 5, 4850 Stubbekøbing Tlf: 54 44 15 30

Områdeleder: Henrik Suhr
itsohs@stubbekoebingkom.dk
 

Aktivitetscenter

”Centret”, Virketvej 3, 4871 Horbelev
Tlf: 54 43 80 10

Leder; Conni Hansen

Genoptræning og hjælpemidler
Virketvej 1, 4871 Horbelev
Ergoterapeut:
Lone Kryder Pedersen
Tlf: 54 49 50 38
itsolkp@stubbekoebingkom.dk
 

Fysioterapeuter:
Karen Struve Hansen
Mette Møller
Tlf: 54 49 50 37

 

Forebyggelse og visitation til hjemmehjælp
Bagergade 10B
Tlf: 54 49 50 70   Fax: 54 49 50 74
Karen Mortensen

Sidst opdateret 17 marts, 2004