1. skoleperiode på CEUS

Et led i min uddannelse er skole. Min første gang på skolebænken igen var 1/11-04 – 26/11-04.

Den første uge var en ryste-sammen uge, og allerede første dag blev vi rystet sammen ved en tur i skoven efter solnedgang, og der skulle vi ellers finde poster. Dagen efter gik vi i gang med undervisningen, hvor vi havde fag som: Mundtlig og skriftlig kommunikation, Velfærdsstaten, Sagsbehandling, Organisation, it på jobbet m.m. Alle fagene var særdeles spændende, og jeg fik lært en masse. Det bedste var, at det jeg lærte, kunne jeg koble til min hverdag her på kommunen.

Alt i alt var det nogle udbytterige uger, vi lærte en masse, og det bliver rart at komme på skolebænken igen.