Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

sundhed og sygdom

Her kan du finde information om sundhed og sygdom.

Siden er under udarbejdelse. Kontakt Sundhedsområdet for yderligere information.

Den 17. juni 2005 blev en ny sundhedslov vedtaget. Den betyder, at kommunerne fremover får en langt større rolle på sundhedsområdet, end det har været tilfældet hidtil.  

Med den nye lov slås det fast, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis ved varetagelse af kommunernes opgaver i forhold til borgerne. Bestemmelsen er ny, og sikrer, i modsætning til tidligere forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen en forankring i lovgivningen. 

Som væsentlige opgaver for kommunerne på det borgerrettede forebyggelse der er i lovbemærkningerne nævnt eksempler som rygestop, alkohol, svært overvægtige, herunder børneovervægt, fysisk aktivitet, forebyggelse af ulykker, seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter.

SUNDHEDSAFTALE

 

KONTAKT:

Forebyggelse og sundhedsfremme (f.eks. rygestop og motion på recept)
Vivi Wentoft
Telefon 5473 2204

MOTION PÅ RECEPT

RYGESTOPKURSUS

§ 18-midler
Vivi Wentoft
Telefon 5473 2204

§ 65 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre - herunder seniorklubber
Ældrekonsulent Niels Semlov
Telefon 5473 2220 - telefontræffetid: dagligt kl. 8 - 9.
E-mail: ns@guldborgsund.dk

Klager over sundhedsområdet
Maibritt Kuszon
Telefon 5473 2153