Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Natur og miljø

Her findes information om natur og miljø.

I Guldborgsund Kommune varetages nedenstående opgaver af Natur og Miljøafdelingen.

Siden er under udarbejdelse  - du er velkommen til at kontakte Natur og Miljøafdelingen for yderligere information - på telefon 54 73 10 00.

AFFALD
Anvisning
Affaldshåndbog

AFFALDSAFBRÆNDING

BADEVAND
Tilsyn med badevand og svømmehaller

FORSYNING

GRØNNE OMRÅDER
Vedligeholdelse

HAVBRUG
Godkendelse og tilsyn

JORDFORURENING
Bortskaffelse og genanvendelse af forurenet jord
Olietanke

KOMMUNEPLANER  

LANDBRUG
Godkendelse og tilsyn
MVJ-ordning

NATUR
Fredet natur
Adgangsregler
Beskyttelseslinjer
Naturformidling
Naturpleje
Naturgenopretning
Naturplaner

RÅSTOF
Råstofindvinding
Gravetilladelser
Tilsyn

SPILDEVAND
Nedsivningstilladelser
Udledningstilladelser
Tilsyn
Spildevandsplan

VANDINDVINDING OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Vandforsyningsplan
Indsatsplaner

VANDLØB
Vedligeholdelse og regulering
Dige- og pumpelag
Regulativer
2 m. bræmmer

VIRKSOMHEDER
Godkendelse og tilsyn