Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Antenneforsyning

Her finder du informationer om kommunale antennesystem i Nykøbing Falster.

GENERELT OM FÆLLESANTENNEN

Det er målet at udbygge fællesantennenettet og derved tilbyde borgerne mulighed for tilslutning til lavest mulige priser. Samtidig vil tilslutningerne have æstetisk virkning, idet der bliver færre TV- og radiomaster på bygningerne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

TV- og radioprogrammerne udsendes p.t. til ca. 18.000 af Nykøbing F's ca. 25.500 indbyggere. Tilmeldingsblanketter og brochurer kan fås ved at kontakte Guldborgsund Forsyning.

Selector fra TDC Kabel TV, til husstande, der er tilknyttet Fællesantennen:

Kommunen har lavet en aftale med TDC, om at give de husstande, der er tilknyttet Fællesantennen, mulighed for at anvende Kabel TV Selector til tilkøb af filmkanalerne TV1000 og Canal + samt programmerne TV6 og Privat Gold.

Du kan bestille Selectorboksen og programmerne over nettet eller på telefon 80 80 40 80, eller du kan købe Selectorboksen og bestille programmerne i TDC-butikken eller hos expert.

PERMANENT DEMO-KANAL

Fællesantennens programråd har besluttet, at vi skal have en permanent Demo-kanal. På Demo-kanalen vil der blive sendt forskellige programmer, som vi for tiden ikke har på Fællesantennen. Programmerne kan udsendes i længere eller kortere perioder, afhængig af bl.a. programleverandøren.

PRISER

Tilslutningsbidrag, kontakt Guldborgsund Forsyning. Faste årlige bidrag, se forbrugsafgifter.