Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

Borgerservice

Velkommen til Borgerservice i Guldborgsund Kommune.

Borgerservice findes 6 steder:
NYKØBING FALSTER
NYSTED
SAKSKØBING
NØRRE ALSLEV
STUBBEKØBING
SYDFALSTER

Åbningstider og adresser m.m.

Følgende opgaver løses helt eller delvist i borgerservice:

BOLIGSTØTTE
Boligindskudslån
Boligsikring: Lejere, Andelshavere, Ejere
Boligydelse: Lejere, Andelshavere, Ejere
Lån til betaling af ejendomsskatter
Lån til betaling af tilslutningsafgifter/kloak

BØRNEFAMILIEYDELSER
Underholdsbidrag: Konfirmationsbidrag, Børnebidrag, Før og efter fødselsbidrag, Uddannelsesbidrag, Dåbsbidrag,Ægtefællebidrag
Børnefamilieydelse
Børnetilskud: Børnetilskud til enlige, Børnetilskud til uddannelsessøgende, Særligt børnetilskud, Flerbørnstilskud (tvillinger), Adoptionstilskud

FOLKEREGISTER
Anmeldelse af flytning: Flytning inden for kommunen, Flytning til kommunen, Flytning ud af kommunen, Flytning til udlandet: Optagelse på folketingsvalgliste, Flytning til de nordiske lande: Optagelse på folketingsvalgliste, Tilflytning fra udlandet, Tilflytning fra de nordiske lande
Adressebeskyttelse: Navne- og adressebeskyttelse, Vejviserbeskyttelse, Forskerbeskyttelse, Markedsføringsbeskyttelse
Adresseforespørgsel 
Bopælsattester 
Registerindsigt
Navneændring: Adresseringsnavn
Personnummerbevis 
Valg: Brevstemmer, Folketingsvalg, Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, Folkeafstemning, Europaparlementsvalg (EU-valg), Menighedsrådsvalg, Ældre- og handicaprådsvalg
Vejviser

PAS

KØREKORT

PENSION 
Personlige tillæg
Udvidet helbredstillæg
Pensionistbevis
Folkepension
Førtidspension
Nedsættelse af licens
Kørsel til: Vagtlæge, egen læge og indenbys speciallæge, STS (handicapkørsel), Sygehus, Udenbys speciallæge
Varmetillæg

SKAT
Ændring af skattekort
Lån til betaling af ejendomsskatter
Lån til betaling af tilslutningsafgifter/kloak

SYGESIKRING
Sygesikringsbevis: gruppeskift, lægeskift, nyt sygesikringsbevis
Tilskud: Gruppe 2-sikrede, Kørsel til speciallæge, Tjenesteydelser
Rejsesygesikring: EU-sygesikring