Genveje

Guldborgsund Kommune

Indhold

bolig og byggeri

Her finder du oplysninger vedrørende bolig og byggeri.

Siden er under udarbejdelse. Efter de enkelte punkter kan du se hvilken enhed du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

BOLIG

ADRESSETILDELING - BBR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden

FAST EJENDOM
Ejendomsskatter og afgifter - ESR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden
Sammenlægning eller nedlæggelse af boliger - byggesagsmedarbejder i Byggesagenheden
Ejendomsoplysninger - ESR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden
Bygnings- og boligregistrering (BBR) - BBR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden
Registrering af fast ejendom - ESR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden
Tilbagekøbsrettigheder - Ejendomscentret
Ejendomsvurdering - ESR-medarbejder i GIS- og Fagsystemenheden
Hegn - sekretariatet i Teknik og Miljø

LÅNE- OG TILSKUDSMULIGHEDER
Bevaringsfond/foreninger - byfornyelsesmedarbejder i Bygge- og Planafdelingen

BYGGERI

BYGGERIARBEJDER - byggesagsmedarbejder i Byggesagenheden
Facaderåd
Større byggearbejder
Mindre byggerarbejder
Byggesagsgebyrer
Brandforebyggelse

LOKALPLANER - lokalplansmedarbejder i Bygge- og Planafdelingen
Om lokalplaner
Lokalplanerne
Servitutter

BYFORNYLSE - byfornyelsesmedarbejder i Bygge- og Planafdelingen
Strategi
Områdefornyelse
Bygningsfornyelse
Retningslinjer for tildeling af støtte ved Bygningsforbedringsudvalget - PDF
ansøgningsskema - PDF
bilag til ansøgningsskema - PDF
Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget - PDF


Kondemnering
Byfornyelsesnævnet

GRUNDE TIL SALG - Ejendomscentret

BOLIG

ERHVERV