ODE til Stubbekøbing Lokalhistorisk forening

På rækker af hylder
i arkivet vi fylder
nu den viden, vi arve
fra forfædres grave -
her granskes i gamle
skrifter og blade,
i gulnede bøger
vi utrættelig søger
at finde et tegn
om livet på vor egn.

Portrætter og skitser,
hvor fortiden hvisker,
og minderne vækker -
der udover gravene rækker -
spændende - gode og onde ry -
dramatisk historie
gemmer vor gamle by.

Her sejlede vikingerne
barske og grove -
århundreder senere
turde vi for venderne
næppe sove-
for det gik slag i slag
frem og bag -
og blod har flydt
og tårer randt
på Falsters jord
hvor vi nu bor.

Lad os hylde vor gamle stad
for hvis frihed
vi så inderlig bad

i middelalderens dunkle mørke
da svenskerne fra Bogø og Møen
hærgende hjemsøgte byen.

Stormflod har hærget
på Falsters kyster
med brølende storme
som partner og søster
stod de sammen den nat,
da uvejret tog fat
og fældede skovene
på en eneste nat.

Og bønderne, som omsider fik
eget bord og jord -
og almuen kom i skole -
og gamle kvinder
og gamle mænd
beretter da for os igen -
og som stafetter gennem tiden
har vi nu arvet deres viden - -

Men tiden går - og slår i slag -
for dem i morgen
må vi nu skrive i dag.

Nellie Sønderbo